Boot camp

Boot camp

การออกกำลังกายที่ท้าทายทั้งกำลังกาย และพลังใจ รวมการฝึกที่หลายหลาย ทั้งสนุกสนาน การแข่งขัน ที่นำมาสู่ความสุขแห่งชัยชนะ กับการฝึกที่จำลองรูปแบบของการฝึกทหาร แบ่งการฝึกออกเป็นแต่ละด่าน ทั้งรูปแบบกลางแจ้ง และในร่ม โดยการออกแบบการออกำลังในรูปแบบของเกมส์การแข่งขัน จากโค้ชที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมเกมส์ ครูฝึก และผู้ตัดสิน ผลแพ้ ชนะ อยู่ที่พละกำลัง และพลังใจ เกมส์การออกกำลังกายของคนจริง

re2