Prapusson Thanun

” The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. ”
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันตัวเองเท่านั้น

แนน ประภัสสร ทานันท์
(Trainer)

วันเดือนปีเกิด : 16 มิถุนายน 2533
ที่อยู่ : 155/21 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , 50300
E-mail address : prapusson@minigymthailand.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087 725 0514
Facebook : Nan Ps Thanun
Instagram : Nanny_Prapusson
Line ID : Nan Prapusson
เริ่มทำงานที่มินิยิมตั้งแต่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2557

มีความเชี่ยวชาญการออกกำลังกายแบบ พิลาทิสเป็นเทคนิคที่เน้นควบคุมการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการหายใจ โดยจะช่วยให้มีรูปร่างเพรียว ได้สัดส่วน และช่วยกระชับหุ่นให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม และยืดกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่น ถ้าหากสนใจสามารถปรึกษาแนนได้โดยตรงค่ะ

re