สุขสันต์วันแม่ 2017 พาแม่มาเล่นฟรี !! ที่มินิยิม

สุขสันต์วันแม่ 2017 พาแม่มาเล่นฟรี !! ที่มินิยิม

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 – 12 สิงหาคม 2560

เงื่อนไข

  1. สมาชิกปัจจุบัน สามารถพาคุณแม่มาเล่นได้ไม่จำกัดครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  2. ลูกค้าที่สนใจทดลองใช้บริการ สามารถจับคู่มาพร้อมคุณแม่ รับ 1 day guest pass จำนวน 1 ใบ
  3. เงื่อนไขในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายขององค์กร โดยไม่บอกล่วงหน้าให้ทราบ
  4. ก่อนใช้บริการ กรุณาแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าเป็นบุตรและมารดา