MINI Studio ฟิตยกแก๊ง เหมายกแก๊งมากันทั้งออฟฟิศ จ่ายไม่ถึง 50 บาท

MINI Studio ฟิตยกแก๊ง เหมายกแก๊งมากันทั้งออฟฟิศ จ่ายไม่ถึง 50 บาท

สิทธิพิเศษ  สำหรับคนทำงาน การพัฒนาองค์กรสำคัญต้องพัฒนาที่คนทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน ถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ขององค์กรที่พัฒนาไปในระดับสูง MINI GYM ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ ของคนทำงาน การออกกำลังกายไม่แค่ได้เพียงสุขภาพเท่านั้น ยังได้เรื่องของความสุข และสัมพันธภาพร่วมกัน เราจึงส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มสำหรับองค์กร เหมายกแก๊งค์มากันทั้งออฟฟิศ จ่ายไม่ถึง 50 บาท … องค์กรที่รักและใส่ใจดูแลพนักงาน กับโครงการออกกำลังกายดีๆ แบบนี้ อย่าช้า ติดต่อขอรายละเอียดได้ตลอดเวลา ที่ MINI GYM

 

(โปรดติดตามรายละเอียดโปรโมชั่น วันเวลา และเงื่อนไข เร็ว ๆ นี้นะคะ)