Boxing promotion package exercise private class

Boxing promotion package exercise private class

Boxing Package  การฝึกการออกกำลังกาย กับผู้ฝึกสอนส่วนตัว Promotion Package Exercise Private Class แถมฟรี MINI Studio 1 day pass จำนวน 5 ใบ  และ เครื่องดิ่มสุขภาพคืนความสดชื่นพร้อมให้พลังงาน TAKE A WHEY เครื่องดื่มผสมเวย์โปรตีนคุณภาพสูง พร้อมรับเครื่องดิ่มสุขภาพคืนความสดชื่นให้พลังงาน TAKE A WHEY เครื่องดื่มผสมเวย์โปรตีนคุณภาพสูง

*** ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน นี้ เท่านั้น ***

10 ครั้ง   8,000 บาท
15 ครั้ง  10,500 บาท
30 ครั้ง  16,500 บาท