ประเดิมเปิดบริการ Yoga Studio อย่างเป็นทางการ!!!

ประเดิมเปิดบริการ Yoga Studio อย่างเป็นทางการ!!!

Mini Studio Yoga Special Promotion 1,900 บาท ฝึกโยคะ ในรูปแบบต่างๆ กับ ห้องมินิ สตูดิโอ โยคะ ประเดิมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ กับโปรโมชั่นคนรักโยคะ เข้าคลาสโยคะ ได้ไม่จำกัดครั้ง (ตามตาราง) ระยะเวลาใช้บริการ 1 เดือน

ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น 31 สิงหาคม 2559

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

1. บริการการออกกำลังกายกลุ่ม เข้าใช้บริการได้เฉพาะโยคะคลาส เท่านั้น
2. สิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
3. ราคาค่าบริการ ต้องทำการชำระครั้งเดียว ก่อนการเข้ารับบริการ
4. ค่าบริการการออกกำลังกายกลุ่ม ดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าบริการสถานที่ เครื่องเล่นออกกำลังกาย
5. ตารางกิจกรรมการออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานบริการ และถือเป็นสิทธิ์ของสถานบริการ
6. เมื่อทำการตกลงชำระค่าบริการและลงนามในเอกสารการยอมรับเงื่อนไขแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เพื่อขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ทางด้านล่าง หรือ Inbox Facebook
หรือโทร. 053-345-488