Boxing

Boxing

Boxing การออกกำลังกายที่ได้ผลในการลดน้ำหนัก เร็วที่สุด เพราะว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้ใช้กล้าม เนื้อทุกส่วน และด้วยการล่อเป้าเป็นยาจะช่วยกระตุ้น ให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเผา ผลาญไขมันได้มากกว่า 9 เท่า ในระยะเวลาที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับการวิ่งหรือปั่น จักรยาน

re2