Work shop : Boxing class

Work shop : Boxing class

วันอาทิตย์ นี้ อย่าลืม เด็ดขาด … Work shop : Boxing class…  ศิลปะป้องกันตัว Boxing สำหรับผู้สนใจ คลาสสั้นๆ อายุตั้งแต่ 15 ปี สนุกกันได้ทั้งหญิง ชาย กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุก ฝึกสมาธิ ได้ความรู้ สุขภาพดี พร้อมกับการออกกำลังกายด้วยศิลปะป้องกันตัว ใน วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่าน เท่านั้น
ลงทะเบียนเพียงท่านละ 390 บาท ยังพอมีที่ว่างเพิ่ม สำหรับคนสนใจ รีบเลยจ้า