Free weights

Free weights

Free weights อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ มีความหนักเบาให้เลือกมากมายหลายขนาดเริ่มต้นตั้งแต่อันละ 1 กิโลกรัม ไปจนถึงมากกว่า 50 กิโลกรัม เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เรามีครูฝึกคอยแนะนำท่าทางที่ถูกต้อง และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด