Adaptive Motion Trainer (AMT)

Adaptive Motion Trainer (AMT)

Adaptive Motion Trainer (AMT) หรือ เครื่องเดินอากาศมีข้อได้เปรียบที่สามารถปรับมุมการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ถูกออกแบบมาให้ลดแรงกระแทก จึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำร้ายข้อต่อต่างๆ และยังออกแบบมาให้ออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนไปพร้อมๆ กัน ได้หลายรูปแบบในการออกกำลังกาย ไม่จำเจซ้ำซากน่าเบื่อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานในหลายๆ สัดส่วน ในหลายๆ มุมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายอย่างสมดุล