Les Mills : Body Balance

Les Mills : Body Balance

“Les Mills : Body Balance คลาสที่รวบรวมการออกกำลังกาย 3 แบบเข้าด้วยกัน นั่นก็คือ ไทชิ โยคะ และพิลาทีส แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงต้น เป็นการออกลังกายแบบไทชิ เป็นการเริ่มต้นการวอมพ์ร่างกายให้พร้อมสำหรับออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี บวกกับการเริ่มต้นควบคุมลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะและมีแบบแผนมากขึ้น จะช่วยให้สามารถกำหนดและควบคุมการเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กับลมหายใจเข้าออกของตัวเอง
ช่วงกลาง การออกกำลังกาย 2 แบบ นั่นก็คือโยคะ และพิลาทีส จะมีการเพิ่มความหนักในการเคลื่อนไหวมากขึ้น ใช้แรงมากขึ้น กล้ามเนื้อมีการยึดเหยียดมากขึ้น ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อก็จะได้รับการฝึกให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เน้นไปที่การฝึกเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กับการหายใจเข้าออกอย่างช้า ๆ โดยสัมพันธ์กัน จากนั้นจะค่อย เริ่มเข้าสู่การออกำลังกายแบบพิลาทีส การเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วน เน้นหนักไปที่กล้ามเนื้อใดกล้ามเนื้อหนึ่งเท่านั้น เน้นไปที่กล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย
ช่วงปลาย การคลายกล้ามเนื้อด้วยการยึด ช่วงที่เพิ่มสมรรถภาพในการยึดหยุ่นร่างกาย ด้วยการยึดสุดท้ายช่วงเวลาที่วิเศษสุด ประมาณ 5 นาที ทิ้งร่างกายลงไปกับพื้น นอนหลับตา และปล่อยลมหายใจเข้าออกเบา ๆ และตื่นขึ้นพร้อมกับความสดชื่น ได้ลองซักครั้งแล้วจะติดใจ กับ Body Balance นะคะ