เครื่อง Elliptical หรือ Treadmill ดีกว่ากัน?

เครื่อง Elliptical หรือ Treadmill ดีกว่ากัน?

เครื่อง Elliptical หรือ Treadmill ดีกว่ากัน?

ความเชื่อที่ว่าเครื่องเดินวงรี (Elliptical) ดีกว่า เครื่องวิ่งสายพาน (Treadmill) ตรงที่ช่วยลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังข้อต่อช่วงล่างของร่างกายและยังทำให้ได้ ออกกำลังกายช่วงบนไปพร้อมๆ กัน จึงทำให้สามารถเบิร์นแคลอรีได้อย่างปลอดภัยนั้น Deborah McConnell, Global Master Trainer จาก Life Fitness Academy ในสหรัฐอเมริกาอธิบายว่า “ถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการเบิร์นแคลอรีและสร้างกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรง ขึ้น เครื่องวิ่งสายพานจะตอบโจทย์มากกว่า เพราะสายพานที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาบังคับให้ร่างกายของเราออกกำลังกายอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องเดินวงรีนั้นเรามักจะออกแรงน้อยลงเมื่อเริ่มเหนื่อย ยกเว้นถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อบริเวณช่วงล่างของร่างกาย เครื่องออกกำลังกายแบบเดินวงรีจะปลอดภัยกว่า” อย่างไรก็ตามควรสลับเล่นเครื่องออก-กำลังกายทั้งสองเป็นครั้งคราว