Core muscle คืออะไรกันนะ ?

Core muscle คืออะไรกันนะ ?

COREMUSCLE หรือ กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และผู้ฝึกหลายคนก็มักจะเหมาะรวมการฝึก Coremuscle นี้ว่าเป็นการฝึก “กล้ามท้อง” จริงๆแล้วกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี้มีหน้าที่อย่างไร และ มีความสำคัญที่มากกว่าการมี 6แพคหรือไม่
โครงสร้างทางร่างกายของมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่ม bilaterally symmetrical ซึ่งให้คำจำกัดความไว้ว่า รูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่สมมาตรทางด้านข้าง ซ้าย และ ขวาจากแนวกลางลำตัวตั้งแต่ ศรีษะ จรด หาง (ก้นกบ) ซึ่งคุณสมบัติของร่างกายสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือ มี “แกนกลางลำตัว”เป็นโครงสร้างหลักและมีรยางค์ limb ที่ติดกับแกนกลางเช่น แขน ขาเป็นต้น ศูนย์ถ่วง และ น้ำหนัก ของร่างกายส่วนใหญ่นั้นตกในแนวแกนกลางลำตัวนี้เอง นั่นคือเหตุผลว่าทำไม COREMUSCLE นั้นมีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์
กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว COREMUSCLE ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายๆมัดที่ทำงานร่วมกัน เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนของ 6 แพค กล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นใน กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง กลุ่มของกล้ามเนื้องอสะโพก กล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกสันหลัง และ หลังส่วนล่างเป็นต้น
…. พรุ่งนี้เรามารู้กันดีกว่าว่า กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี้มีความสำคัญอย่างไร .. ตาม