Core muscle คืออะไรกันนะ ? (ต่อ)

Core muscle คืออะไรกันนะ ? (ต่อ)

COREMUSCLE (ต่อ) กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี้มีความสำคัญดังนี้
1.ทางด้านของการใช้ชีวิต การมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงทำให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรง เนื่องจากมีการถ่ายแรงออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่นการเอื้อมแขน การทรงตัวทั่วไป การเหยียด การก้าวในชีวิตประจำวัน
2.ทางด้านสุขภาพร่างกาย การมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนั้นช่วยพยุงอวัยวะภายในให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม รวมทั้งป้องกันการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในไม่ให้กระทบกระเทือน นอกจากนี้การมีแกนกลางที่แข็งแรงทนทานป้องกันโรคปวดหลัง กระดูกคด หรือ หลังค่อมอีกด้วย
3.ทางด้านการออกกำลังกาย การมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงส่งผลให้ผู้ฝึกออกแรงฝึกในท่าต่างได้ นิ่ง และ มีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีแกนกลางลำตัวแข็งแรงนั้นได้เปรียบเมื่อฝึกท่าต่างๆมากมาย เช่น การสควอท เมื่อแกนลำตัวแข็งแรงจะลดอาการปวดหลัง และ ส่งผ่านแรงจากต้นขาที่ออกแรงสควอทขึ้นไปสู่น้ำหนักที่อยู่บนบ่าได้ ทำให้ไม่เกิด “แรงเค้น” บริเวณช่วงกลางลำตัวเนื่องจากมีแรงกระทำจาก พื้น และ น้ำหนักบนบ่า บีบเค้นเข้าหากัน
เดดลิฟต์ การที่แกนลำตัวแข็งแรงนั้นทำให้เราล็อคหลังให้ตรงป้องกันอาการบาดเจ็บและ ส่งผ่านแรงจากพื้นขึ้นในจุดที่ยืนขึ้นสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ลดความ เสี่ยงของแรงโน้มหลังที่กระทำจากท่าฝึกด้วย
ท่าฝึกที่ยก น้ำหนักเหนือศรีษะ เช่น shoulder press การมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนั้นช่วยพยุงร่างกายให้นิ่ง และ ส่งแรงจากร่างกายขึ้นไปยก น้ำหนักที่อยู่ในแนวเดียวกับร่างกายได้ดีขึ้น
และท่าฝึกอื่นๆแม้ผู้ฝึกเองอาจคาดไม่ถึงเช่น การฝึกท่าฝึกอย่าง tricep pressdown หรือแม้แต่ Bench press ที่ยังต้องอาศัยการเกร็งลำตัวให้นิ่งเพื่อให้ฝึกได้อย่างดีที่สุดด้วย
… ที่ Mini Gym เรามีคลาสที่ฝึกกล้ามเนื้อ Core โดยเฉพาะ กับโค้ชที่ศึกษา กายวิภาค วิทยาศาสตร์กีฬา ทำให้การเข้าคลาสมั่นใจได้เลยว่า ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพแน่นอน ค่ะ..