5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – เล่นด้วยฟอร์มที่ผิด

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – เล่นด้วยฟอร์มที่ผิด

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท ประการแรก เล่นด้วยฟอร์มที่ผิด
การฝึกโดยใช้น้ำหนักด้วยท่าฝึกที่ผิดๆ นอกจากจะทำให้ได้ผลจากการฝึกน้อยลงแล้ว ที่ร้ายแรงที่สุดคือ การบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่น เอ็นข้อมือ ข้อศอก และที่พบมากคือ Rotator cuff หรือ กลุ่มกล้ามเนื้อที่พยุงไหล่ ร้ายแรงกว่านั้นคือ การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก ซึ่งอาจถึงบาดเจ็บร้ายแรงถึงขั้นอัมพาตได้ การโยก หรือ การเหวี่ยงน้ำหนักที่มากเกินไปอาจส่งผลให้ข้อต่อ และ เส้นเอ็นที่ยึดข้อต่อนั้นรับแรงเค้นมากจนอาจฉีกขาดได้
ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกด้วยท่าฝึกแปลกๆที่คิดขึ้นเอง หรือ ได้รับการถ่ายทอดมาซึ่งเป็นท่าฝึกที่ขัดกับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ อันตราย