5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – ความละเลยในการใช้อุปกรณ์

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท  – ความละเลยในการใช้อุปกรณ์

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท ประการที่ห้า ความละเลยในการใช้อุปกรณ์
ความเข้าใจในอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกเวทเทรนนิ่งอย่าง ปลอดภัย ความละเลยเล็กๆน้อยๆ เช่น การถอดแผ่นจากบาร์เบลล์มากๆเพียงด้านเดียว ซึ่งส่งผลให้บาร์นั้นตีกลับไปอีกด้าน การใช้อุปกรณ์อย่างผิดวิธี เช่น การใช้ Leg press ฝึกกล้ามน้อง “โดยที่ไม่ได้ ล็อคตัวเซฟตี้ไว้” (โดยปกติการฝึกกล้ามเนื้อน่องด้วยอุปกรณ์ Leg pressนั้นสามารถฝึกได้โดย “ไม่ต้อง” ปลดล็อคอุปกรณ์เพื่อป้องกันการลื่นหลุดปลายเท้าในขณะฝึกและหล่นลงมาทับ) การใช้ strap กับท่าฝึกอก เช่น Dumbbell bench press ในกรณีนี้หมดแรงต้องการทิ้งดัมเบลล์แต่ไม่สามารถทำได้ อาจส่งผลให้ดัมเบลล์นั้นฉีกกล้ามเนื้ออกหรือหัวไหล่ได้