5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – ไม่คาร์ดิโอเลย

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – ไม่คาร์ดิโอเลย

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท ประการที่สี่ ไม่คาร์ดิโอเลย

มีงานวิจัยของ Hurley BF, Seals DR, Ehsani AA, Cartier LJ, Dalsky GP, Hagberg JM, Holloszy JOMedicine and Science in Sports and Exercise [1984, 16(5):483-488] ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกด้วยน้ำหนักต่างๆนั้น ไม่ทำให้ผลทางด้านความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจพัฒนาขึ้น การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ฝึกที่พยายามเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือ แม้แต่ลดน้ำหนักเอง ที่ไม่ฝึก “คาร์ดิโอ” นั้นมีความเสี่ยงต่อระบบหัวใจ โดยเฉพาะผู้ฝึกที่พยายามเพิ่มน้ำหนักตัวมากๆ และ ไม่เคยฝึกคาร์ดิโอ น้ำหนักร่างกายที่มากขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อภาระของระบบหัวใจมากขึ้น หากยังพยายามเลี่ยงที่จะพัฒนาระบบหัวใจอาจส่งผลร้ายแรงด้านสุขภาพได้