Close

20 ตุลาคม 2016

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – ไม่ยืดเหยียด

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท ประการที่สาม ไม่ยืดเหยียด
การยืดเหยียดในการฝึกด้วยน้ำหนักมีเหตุผลด้วยกัน 2ประการใหญ่ๆ
ประการแรกถูกนำมาใช้ในการวอร์มอัพเตรียมสภาพกล้ามเนื้อก่อนการฝึก แม้ภายหลังจะมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการยืดเหยียดแบบค้าง หรือ static stretching นั้นจะไม่มีผลทางการป้องกันการบาดเจ็บได้เท่าที่ควร แต่การยืดเหยียดก่อนการฝึกนั้นยังมีผลดีทางด้านการกระตุ้นกล้ามเนื้อ การเตรียมแนวการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการตรวจสอบความยืดหยุ่นของร่างกายก่อนฝึก เช่น แนวการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งสองด้านเท่ากันหรือไม่ เช่นอาการที่ไหล่ด้านซ้ายตึงกว่าทำให้กางอกได้น้อยกว่าข้างขวาทำให้เวลาฝึก นั้นด้านซ้ายและขวาตึงไม่เท่ากัน
ประการที่สอง การนำมาใช้เพื่อเพิ่มแนวการเคลื่อนไหว และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย การฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักนั้นอาศัยการหดตัวเข้าของกล้ามเนื้อเพื่อออก แรงดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากที่จะทำให้กล้ามเนื้อ ตึง ยึด เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ฝึกจะเริ่มเสียความยืดหยุ่นของร่างกาย และ แนวการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มจะลดลง อาศัยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี้ทำให้ผู้ฝึกรักษาความยืดหยุ่นไว้ได้ ป้องกันการบาดเจ็บ และ สามารถพัฒนาได้ดีขึ้น ป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมาภายหลัง