5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท – ไม่วอร์มอัพอย่างถูกต้อง

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท  – ไม่วอร์มอัพอย่างถูกต้อง

5 สิ่งผิดพลาด รู้ก่อนเกิดอันตรายจากการเล่นเวท ประการที่สอง ไม่วอร์มอัพอย่างถูกต้อง
การฝึกโดยไม่ได้วอร์มอัพกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องนั้นเสี่ยงต่ออาการบาด เจ็บของกล้ามเนื้อ เนื่องจากความ “ไม่ยืดหยุ่น” ของกล้ามเนื้อในภาวะอุณหภูมิต่ำ กล้ามเนื้อนั้นยืดและหดตัวได้ดี รวมทั้งมีความยืดหยุ่นดีในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นการวอร์ม ซึ่งแปลตามตรงว่า การอบอุ่นร่างกายจึงถูกนำมาใช้เพื่อการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อในการฝึกนั่น เอง การวอร์มอัพแยกเป็นการวอร์มอัพทางตรง และ ทางอ้อม เช่นการวอร์มก่อนการเริ่มเล่นเวทด้วยการคาร์ดิโอเบาๆ 3 – 5นาที แล้วตามด้วยการวอร์มด้วยท่าฝึกนั้นๆด้วยน้ำหนักที่เบากว่า การวอร์มด้วยน้ำหนักที่ถูกต้องนั้นต้องดูตามความเหมาะสมของการฝึกด้วย เช่น การวอร์มอัพด้วยน้ำหนัก 10กก. 15ครั้ง ก่อนการฝึก 80กก. 3-4ครั้งนั้นย่อมดูไม่สมเหตุสมผล การวอร์มอัพที่ถูกต้องในกรณีนี้ควรจะเป็น เซตแรก 15-20กก. 12-15ครั้ง เซตที่สอง 30-40กก. 10-12ครั้ง เซตที่สาม 60-80กก. 2-4ครั้ง โดยที่น้ำหนักที่ใช้ในการวอร์มนั้นต้องไม่ฝึกจนหมดแรง ให้แค่ใช้ความพยายามที่ 70-80%