โยคะวิถีแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โยคะวิถีแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โยคะวิถีแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
คือ ครอบคลุม มิติร่างกาย จิตใจ รวมทั้งความเจริญทางจิตวิญญาณ
แนะนำวิถีทางของโยคะสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน 5 ประการ คือ
1.  การทำอาสนะที่เหมาะสม  นุ่มนวล ไม่รุนแรง อาสนะต่างๆช่วยปรับระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตสมดุล ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ช่วยผ่อนคลายความเครียด  โดยสารเอ็นโดฟินส์  (ระบบต่อมไร้ท่อ เช่นไพเนียล ต่อมพิทูอิทารี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
2.  การฝึกการหายใจแบบโยคะ แบบลึกช้า ทำให้ได้รับอ็อกซิเจน ฟอกเลือดได้ดี
3.  ร่างกายคลายอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และจิตใจปลอดโปร่ง
4. อาหารมังสวิรัติ ย่อยง่าย ป้องกันโรคต่างๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ
5. มีสติสมาธิ และคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์แห่งโยคะ
1. ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เสริมสุขภาพ เพิ่มภูมิต้านทาน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคหอบหืดแพ้อากาศ
(การควบคุมอาหาร ฝึกโยคะ ปราณยาม สมาธิ เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ)
2. ทำให้สุขภาพจิตดี ผ่อนคลาย ปล่อยวาง เป็นการปฏิบัติเข้าหาสมาธิ  จิตเป็นสมาธิง่าย และทำความรู้สึกตัว (awareness) ให้ต่อเนื่อง จะเกิดความเบากาย เบาใจ จะข่มนิวรณ์ ความหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน
3. ร่างกายสง่างาม  เป็นวิธีการชะลอความแก่อย่างธรรมชาติ ช่วยลดไขมันบางส่วนของร่างกาย
4. เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจเพื่อนำไปสู่การทำสมาธิ ทำให้ร่างกายและจิตใจมีความแข็งแกร่งสำหรับการเข้ากรรมฐาน ซึ่งจะต้องนั่ง ยืน เดิน กำหนดรู้อิริยาบถย่อย ต่างๆให้ละเอียดตลอดเวลา  นอกจากนั้นในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรม การดำเนินชีวิตก็เป็นวิถีแห่งการเจริญสติ การฝึกโยคะจึงเป็นเครื่องมือเจริญสติ ในเวลาที่บริหารกาย ให้ทำความรู้สึกตัวในเวลาเคลื่อนไหว (กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน)  เป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติธรรมในชั้นสูงต่อไป

ในทางด้านสุขภาพ  โยคะสามารถรักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ (Psychosomatic disorders) เช่น โรคเครียด โรคความดัน โรคกระเพาะอาหาร โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น โรคเหล่านี้รักษาให้หายได้ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การฝึกสติให้มีสมาธิ   หลักการทั้งสามเป็นวิถีชีวิตแบบโยคะ  (มีประโยชน์มากในการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ให้เหมาะกับการเข้ากรรมฐานแบบเข็มข้น (Intensive Vipassana Retreats) ในการเจริญสติกำหนดรู้แล้วปล่อยวาง  ขบวนการดังกล่าวจะค่อยๆทำลายความรู้สึกเป็นสัตว์บุคคล คลายความติดยึดกับสิ่งทั้งปวง  อันจะนำมาสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิต