“เทคนิคพื้นฐาน” จำเป็นต้องรู้ก่อนเล่นเวท

“เทคนิคพื้นฐาน” จำเป็นต้องรู้ก่อนเล่นเวท

เทคนิคพื้นฐาน จำเป็นต้องรู้ก่อนเล่นเวท
เบสิคเบื้องต้นในการเวทเทรนนิ่ง ไม่ว่าจะมีเป้าหมาย เพิ่มกล้ามเนื้อ หรือ กระชับ  มันมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน  คือ ท่าฝึก จำนวนครั้ง น้ำหนัก จำนวนเซต โปรแกรมการฝึก ถ้าเข้าใจเทคนิคพื้นฐานอย่างถูกต้อง ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไร สามารถสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน
1. ท่าฝึก
คือ ท่าทางการฝึกกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านต่างๆที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อออกกำลังกายในกล้ามเนื้อนั้นๆ ในปัจจุบันมีการคิดค้นวิจัยท่าฝึกออกกำลังกายออกมามากมายและถูกฝึกสอน ใช้มาตลอดเช่นท่า Bench Press, Squat, Barbell row. รวมทั้งเครื่องช่วยฝึกต่างๆ เช่น Lat pulldown machine, Chest fly Machineเป็นต้น ท่าฝึกเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ฝึกควรต้องทราบและทำการศึกษา
2.จำนวนครั้ง
สืบเนื่องมาจาก ท่าฝึก จำนวนครั้ง Rep (Repetitions)คือ การเริ่มฝึกท่าฝึกจากจุดเริ่มต้น ไปจุดสิ้นสุดและย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ของท่าฝึกนั้น เช่น การเริ่มยกดัมเบลล์ เริ่มจากจุดเริ่ม ออกแรงยกขึ้นจนสุด ผ่อนแรงต้านน้ำหนักลงมายังจุดเริ่มต้นใหม่ ทั้งหมดนี้เรียกว่า 1 ครั้ง
3.น้ำหนัก
มีความสัมพันธ์ลำดับที่สองจากคำว่า ครั้ง น้ำหนักและจำนวนครั้งนั้นมีความสัมพันธ์กันตามหลักความเป็นจริงที่ว่า การยกน้ำหนักมาก ทำให้ยกได้จำนวนครั้งน้อยลงเพราะหมดแรงที่จะยกไหว กลับกันในเมื่อน้ำหนักเบา ก็จะสามารถยกได้ในจำนวนครั้งที่มากขึ้น เพราะหมดแรงช้าลง การเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญในการกำหนดจุดประสงค์ของการออก กำลังกาย ในขั้นต้นการวิจัยกำหนดขอบเขตคร่าวๆของจำนวนครั้งและน้ำหนักไว้ว่า
ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 12-15ครั้งขึ้นไปนั้นจะพัฒนาเรื่องของความทนทานของกล้ามเนื้อ
ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 8-10ครั้งนั้นจะพัฒนาเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อ
ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 4-6ครั้งลงมานั้นจะพัฒนาเรื่องของความแข็งแรงในลักษณะของการออกแรงต้านน้ำหนักที่มากขึ้น
4.จำนวนเซต
เป็นผลรวมของ 3ข้อข้างต้น คือ การยกท่าฝึกหนึ่ง ด้วยน้ำหนักที่กำหนด และ ครบจำนวนครั้งที่ยกได้ ทั้งหมดนี้เรียกรวมเป็น 1 Set (เซต) จำนวนเซตมีผลต่อการควบคุมความเป้าหมายและความหนักของโปรแกรมที่ฝึกเช่นกัน โดยเบื้องต้นมักจะกำหนดให้ฝึกด้วยเซตวอร์ม 2เซต และ ฝึกด้วยน้ำหนักจริงที่ทำให้หมดแรงอีก 3-4เซตในโปรแกรมเบื้องต้น
5.โปรแกรมการฝึก
เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่เปรียบเสมือนภาพร่างของการฝึกทั้ง หมดว่า จะฝึกด้วยท่าฝึกอะไรบ้าง เพื่อเป้าหมายอะไร ด้วยน้ำหนักเท่าไร กี่ครั้ง และ กี่เซต ดังนั้นเมื่อเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของทุกๆองค์ประกอบแล้ว จึงเกิดโปรแกรมฝึกขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ฝึกนั่นเอง
การออกกำลังกายที่ประสิทธิภาพขึ้นแรกนั้นต้องมี โปรแกรมฝึกที่ถูกต้อง ไม่ใช่การเข้าฟิตเนสเพื่อไปยกน้ำหนักอะไรก็ได้ ด้วยท่าฝึกอะไรก็ได้ที่อยากจะทำนั่นเอง…….