อาการที่บ่งบอกว่าควรหยุดออกกำลังกาย

อาการที่บ่งบอกว่าควรหยุดออกกำลังกาย

บางกรณีที่ร่างกายอาจอ่อนแอลงไปชั่วคราว ภายหลังอาการท้องเสีย อดนอน การออกกำลังกายที่เคยทำอยู่ตามปกติอาจจะกลายเป็นหนักเกินไปได้ ถ้าหากมีอาการดังกล่าวต่อไปนี้ แม้เพียงอาการเดียวหรือหลายอาการ ควรจะหยุดออกกำลังกายทันที นั่นคือ

  1. รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ
  2. มีอาการใจเต้นผิดปกติ
  3. อาการหายใจขัดหรือหายใจไม่ทั่วถึง
  4. อาการวินเวียนศีรษะ
  5. อาการคลื่นไส้
  6. อาหารหน้ามืด
  7. ชีพจรเต้นเร็วกว่า 140 ครั้งต่อนาที (ในผู้สูงอายุ) หรือ 160 ครั้งต่อนาที (สำหรับหนุ่มสาว)

จำไว้ว่าหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ต้องหยุดออกกำลังกายทันที และนั่งพักหรือนอนพักจนหายเหนื่อย และไม่ควรออกกำลังกายต่อไปอีกจนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ หรือจนกว่าร่างกายจะมีสภาพแข็งแรงตามปกติค่ะ