นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม : โค้ชบอย ศุภกฤษ แก้วเมืองไชย

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม :  โค้ชบอย ศุภกฤษ แก้วเมืองไชย

“นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม : โค้ชบอย ศุภกฤษ แก้วเมืองไชย ”

” หน้าที่ของนักวิทยาศาตร์การกีฬา ในมุมมองส่วนตัว เราทำงานบนความคาดหวัง ทำงานบนอนาคตของลูกค้าที่วาดเอาไว้ ต่างคน มาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน ต่างความต้องการ สิ่งที่ยากของการเป็นเทรนเนอร์ที่ดี หรือการเป็นโคช้ที่ดี หลายครั้งถูกใจ แต่ก็มีหลายครั้งที่ขัดใจ แต่สิ่งที่เราทำทั้งหมด คือความหวังดีความปรารถนาดีกับลูกค้าอย่างจริงใจ ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง ลูกค้าอยู่กับเรา 1 ชั่วโมงเต็มที่ คิดดูว่าสัดส่วนของเวลามันต่างกันมาก งานเรา คือ 60 นาที ทุกๆ นาทีที่ผ่านไปมันมีค่ากับเรามาก เพราะเรารับเอาความคาดหวังของลูกค้าไว้ทั้งหมด บางคนมาด้วยภาวะเจ็บป่วยมาก่อนมีความจำเป็นต้องออกกำลังกาย บ้างมาด้วยต้องการลด เพิ่มสัดส่วน แม้แต่มาเพื่อฝึกไปสอบเข้าทำงาน การที่จะทำให้ทุกคนสำเร็จตามที่ตั้งเป้า มีอยู่อย่างเดียว สำหรับ เทรนเนร์ หรือ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างพวกเรา คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ในโปรแกรมที่เราออกแบบ และที่สำคัญเชื่อมั่นในตัวลูกค้า ขนาดลูกค้ามาหาเราเขายังเชื่อมั่นในตัวเราเลย ไม่ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอย่างไร เมื่อเราเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างจริงจัง เราถึงจุดหมายทุกคนอย่างแน่นอน

ความถนัดด้านโปรแกรมการออกกำลังกาย : Weight Training , การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วนเฉพาะที่

คติประจำใจ ” Never let go of your dream. ”
จงอย่าละทิ้งความฝันของคุณ”