นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม โค้ชแนน ประภัสสร ทานันท์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม โค้ชแนน ประภัสสร ทานันท์

“นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม โค้ชแนน ประภัสสร ทานันท์ : ”

” พูดถึง อาชีพเทรนเนอร์ กับ เทรนเนอร์อาชีพ ดูเหมือนจะคลายกัน บ้างบอกไม่เห็นต่างกันเลย ในความเห็นส่วนตัว ระหว่างสองคำนี้ ต่างกันโดยสิ้นเชิง .. อาชีพเทรนเนอร์ ก็งานที่ตอบแทนด้วยค่าจ้าง ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้จบไปแต่ละชั่วโมง แต่ละวัน แต่ เทรนเนอร์อาชีพ มันคือ ความเป็นมืออาชีพ เคารพ ศรัทธา และ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ การมีอาชีพเทรนเนอร์ กับ กว่าจะเป็นเทรนเนอร์อาชีพต่างกัน ทั้งการสะสมประสบการณ์ การเอาใจใส่กับลูกค้า ผลการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการของลูกค้า ที่ต้องเอาใจใส่อย่างละเอียด เพราะสิ่งที่เราออกแบบโปรแกรมให้เขามันต้องลงทุนทั้งเวลา ทั้งแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ ของลูกค้า กว่าที่จะได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไปถึงเป้าหมาย เขาคาดหวังกับเรามาก ไว้ใจเรามาก บางคนอยู่กับเราเป็นปี ๆ เราเองในฐานะ เทรนเนอร์ หรือ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างเอาใจใส่ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์กับหน้าที่ ซื่อสัตย์กับลูกค้า เพราะสิ่งที่ลูกค้า ลงทุนกับเรา มันเปรียบเป็นตัวเลขไม่ได้ มันคือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น สุดท้ายลูกค้าเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า เรา คือ อาชีพเทรนเนอร์ หรือ เทรนเนอร์อาชีพ … “”

คติประจำใจ ” The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. ”

อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันตัวเองเท่านั้น ความถนัดด้านโปรแกรมการออกกำลังกาย โปรแกรมสำหรับกระชับรูปร่างผู้หญิง การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยการนำเอาเทคนิคพิลาทิส ซึ่งเทคนิคที่เน้นควบคุมการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการหายใจ ช่วยให้มีรูปร่างเพรียว ได้สัดส่วน”