นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม : โค้ชตงโตย ว่าที่ร้อยตรี รวิสุต ณะใจ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม : โค้ชตงโตย ว่าที่ร้อยตรี รวิสุต ณะใจ

“นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มินิยิม : โค้ชตงโตย ว่าที่ร้อยตรี รวิสุต ณะใจ”

” การเรียนจบมาว่ายาก พอทำหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกค้าจริงๆ คนละเรื่องเลย .. ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้รู้ว่า ความสำคัญของ การเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี ไม่ใช่เอาแต่ทฤษฏีที่ร่ำเรียนมายัดเยียดเข้าไป ขณะที่เทรน สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ เราต้องหาความต้องการ ความแตกต่าง และ ต้องยอมรับ มันก่อน ทั้งร่ายกาย และจิตใจ แต่ใช่ว่าจะทิ้งทฤษฏีไปเสียหมด ทฤษฏียังเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราจะนำมาหยิบใช้ให้เหมาะกับความแตกต่างนั้น ๆ เรียนรู้ทำความเข้าใจ นำเอาทฤษฏีแต่ละทฤษฎี มาใช้ให้ถูกกับคน ถูกเวลา ถูกเป้าหมาย การจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โค้ช เทรนเนอร์ แล้วแต่จะเรียก หัวใจสำคัญ คือ การพาลูกค้าสู่เป้าหมายไปพร้อมกับเรา จะไม่มีใครทิ้งใครก่อน หากลูกค้าท้อ ถอย เหนื่อย เลิก นั้นคือ ทิ้งเราไว้กลางทางเลย เหมือนกัน ถ้าเราเองเลิก เราก็คือคนทิ้งลูกค้าไว้กลางทาง จะเหนื่อย เบื่อ หน่าย เจ็บ ยังไง เรา คือ โค้ช คือ เทรนเนอร์ ที่ต้องให้กำลังใจ ดึงเขา พาเขา ไปให้ถึงปลายทาง “”

คติประจำใจ ” What comes easy won’t last. What lasts won’t come easy. ”

อะไรที่ได้มาง่ายๆจะไม่คงอยู่ถาวร และอะไรที่คงอยู่ถาวรก็จะไม่ได้มาง่ายๆเช่นกัน ความถนัดด้านโปรแกรมการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก, โปรแกรมกระชับกล้ามเนื้อ, โปรแกรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ, TRX, Boxing training, Spinning class, combat class, core training และ Fit ball”