การออกกำลังกายเป็นกลุ่มช่วยให้มีแรงกระตุ้นมากกว่าการออกกำลังกายเพียงคนเดียว?

การออกกำลังกายเป็นกลุ่มช่วยให้มีแรงกระตุ้นมากกว่าการออกกำลังกายเพียงคนเดียว?

“การออกกำลังกายเป็นกลุ่มช่วยให้มีแรงกระตุ้นมากกว่าการออกกำลังกายเพียงคนเดียว?
ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของการออกกำลังกายนั้นจะ ขึ้นอยู่กับวินัยของตัวเราเองเป็นสำคัญ แต่ก็มีงานวิจัยหลายแห่งบอกว่าการออกกำลังกาย เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มส่งผลทางจิตวิทยาให้เรามีแรงฮึดมากขึ้น หนึ่งในนั้นคืองานวิจัยจาก The Society of Behavioral Medicine ซึ่งพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อน คู่รัก หรือกับเทรนเนอร์จะมีพัฒนาการเร็วกว่ากลุ่ม ที่ออกกำลังกายคนเดียว เนื่องจากการออก-กำลังกายเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มจะช่วยกระจาย แรงผลักดันทางจิตวิทยาให้แต่ละคนเกิดแรงกระตุ้นมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถให้ความช่วย-เหลือซึ่งกันและกันได้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปหาคู่ออกกำลังกายเพราะ ดร.Wayne Andersen ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งโปรแกรม Take Shape for Life ในนิวยอร์กที่ให้คำปรึกษาเรื่องการลดน้ำหนักและ ควบคุมอาหารแบบต่อตัวต่อบอกว่า “หากคู่หรือกลุ่มของเรามีจุดประสงค์การออกกำลังกายไม่ตรงกันหรืออยู่ในระดับ ที่ต่างจากเรามาก เราอาจไม่ได้ประโยชน์จากแรงกระตุ้น เช่น กลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยมีพัฒนาการก้าวหน้ากว่าเรามาก เราอาจฝืนทำจนร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บหรือทำไม่ได้จนไม่อยากเล่นอีกเลย” คำแนะนำคือ หาพาร์ตเนอร์หรือคลาสที่มีความต้องการตรงกับเราและความสามารถอยู่ในระดับ เดียวกัน นอกจากนี้ ควรพูดคุยกับเทรนเนอร์หรือผู้นำกลุ่มก่อนว่าขีดจำกัดของเราอยู่ตรงไหน เพื่อให้เทรนเนอร์ปรับท่าทางการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเรา