การหายใจ คือชีวิต

การหายใจ คือชีวิต

การหายใจ คือชีวิต

คนส่วนใหญ่หายใจตื้นและเร็ว ได้อากาศเข้าปอดครั้งละไม่เกิน 500 มิลลิลิตร  ทั้งที่ปอดบรรจุได้ มากกว่า 3000 มิลลิลิตร  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการหายใจให้ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่ เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ กลไกการหายใจ  ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วย โพรงจมูก (มีขนอ่อน-กรองฝุ่นและแบคทีเรีย เยื่อเมือกให้ความชุ่มชื้น ลำคอ (หลอดลม) กล่องเสียง หลอดลม (ทรวงอก) ปอด (ถุงลม)

การหายใจเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกล้ามเนื้อ โครงกระดูก และทรวงอก โดยมีศูนย์ควบคุมที่ก้านสมอง (Medulla) ควบคุมการหายใจเข้าออก กล้ามเนื้อกระบังลม (Diaphragm) ทรวงอก และกระดูกซี่โครง กล้ามเนื้อกระบังลม เมื่อหายใจเข้ากระบังลมกดท้อง หน้าท้องจะพองออก เมื่อหายใจออกกระบังลมจะคืนที่เดิม  ทรวงอกจะยุบลง และดันลมออกจากปอด ดังนั้นการฝึกโยคะ  เมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะพองออก เมื่อหายใจออกกหน้าท้องจะยุบ ด้วยขบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ และการหายใจเข้าแบบช้าและลึก จะช่วยให้มีสุขภาพกายดีจิตดี เลือดได้รับอ็อกซิเจนมาก เกิดความสงบและผ่อนคลาย (เมื่อเครียดจึงควรใช้วิธีนี้สัก 10 นาที จะทำให้สงบสุขในจิตใจ)