Step

Step

เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการออกกำลังกายโดยการใช้การก้าวเท้า Step และใช้อุปกรณ์มาช่วย เหมาะกับผู้เริ่มออกกกำลังกาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและกระชับกล้ามเนื้อหลากหลายส่วน ช่วยให้คุณสามารถบริหารได้ทุกส่วนของร่างกาย

re2