Fitball

Fitball

การใช้อุปกรณ์ฟิตบอลมาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการทรงตัวของร่างกายให้ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการบริหารร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ และได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อุปกรณ์ฟิตบอลสามารถเสริมสร้างการบริหารร่างกายในรูปแบบที่เราไม่สามารถ บริหารตามปกติได้ รู้สึกสนุกสนานกับการที่ได้เล่นบนอุปกรณ์ฟิตบอลและฝึกบริหารร่างกาย พร้อม ๆ กับการฝึกการทรงตัวไปด้วย

re2